جدول فرستنده های دیجیتال استان خراسان رضوی

آخرین به روز رسانی:05 مرداد ماه 1394

شبکه های بصورت WIDE یا 16:9 رنگش آن زرشگی است

شبکه های بصورت HD یا FULL HD رنگش آن سبز است

راه اندازی دو فرستنده پرقدرت در کلات سفید (مناطق پوشش تربت جام و تربت حیدریه)

ردیف

نام فرستنده

کانال و فرکانس(MHZ)

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

شهرستانهای تحت پوشش

1

ثامن الائمه-مشهد (ابتدای جاده کلات)

482(22)

اول،دوم،سوم،چهارم،تهران،خبر،آموزش،قران،سلامت و نسیم

ایران،پیام،جوان،معارف،قرآن،فرهنگ،سلامت،ورزش،اقتصاد،تهران،آوا،نمایش،صبا،ArabicRadio World Service،English Radio World Service، تلاوت و گفتگو (6 الی 24)

مشهد،سرخس،چناران و فریمان

530(28)

مستند،شما،بازار،نمایش،افق،آی فیلم،PRESSTV،ورزش،پویا و خراسان رضوی

خراسان رضوی(24 ساعته) و برون مرزی(24 ساعته)

570(33)

جام جم 1 ، العالم ، الکوثر و HD

-

2

خلج-مشهد (کوی سیدی-خلج)

498(24)

فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

مشهد

546(30)

فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

594(36)

فرستنده سوم مشهد(ثامن الائمه)

-

3

قلعه زو

538(29)

فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

کلات نادری

586(35)

فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

4

رباط سفید

506(25)

فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

نیشابور و تحت جلگه(فیروزه)

554(31)

فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

5

پوژان

674(46)

فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

نیشابور و تحت جلگه(فیروزه)

722(52)

فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

6

افنچنگ سبزوار

482(22)

فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

سبزوار،جوین، جغتای و خوشاب

530(28)

فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

7

کاریز

562(32)

فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

تایباد

610(38)

فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

8

کامه سفلی (گلدار)

490(23)

فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات

538(29)

فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

9

کلات سفید

498(24) 490(23)

فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

تربت جام و تایباد

546(30) 538(29)

فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

10

زوباران

714(51)

فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

قوچان

762(57)

فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

11

درگز

602(37)

فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

درگز

650(43)

فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

12

سنگان

498(24)

فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

خواف

546(30)

فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

13

خلیل آباد

730(53)

فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

خلیل آباد

610(38)

فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

14

کوه سیاه گناباد(افقوی)

522(27)

فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

بجستان،رشتخوار و گناباد

570(33)

فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

15

؟

؟

فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

باخرز

698(49)

فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

16

؟

؟

فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده اول مشهد(ثامن الائمه)

کاشمر

658(44)

فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

رادیوهای فرستنده دوم مشهد(ثامن الائمه)

 

 

+